MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Taskforce-leden

De Taskforce-leden stellen zich voor:

Eleonoor Willemsen
"Ik ben Eleonoor Willemsen (41), hoofdzakelijk werkzaam als coŲrdinator van Stichting Door en Voor (regio Noordoost-Brabant). Begrippen die mijn activiteiten typeren, zijn: Zelfregie (met een hoofdletter!), ervaringsdeskundigheid, herstel, mogelijkheden, visie, kracht, mindset, helicopterview, omdenken. Mijn jarenlange ervaring met ‘bottom-up’-organisaties, innovatieve projecten en vooral ook de kansen daarvan, hebben mijn geloof daarin steeds verder versterkt. De huidige tijd is razend interessant en biedt veel mogelijkheden. Gemeenten en andere organisaties durven die nog niet altijd te pakken, onder meer omdat het ‘oude denken’ in termen van zorgstructuren en andere kaders die houvast bieden, prevaleren. Vanuit mijn ervaringsdeskundigheid ťn werkervaring zie ik steeds weer de noodzaak om terug te gaan naar de kern: de kwetsbare burger zťlf. DŪe is aan zet! Dat is logischer, maar ook vťťl effectiever… Vanuit die overtuiging zet ik me binnen de Taskforce graag in om verbindingen te leggen, kennis te delen en te ondersteunen bij anders denken en doen, oftewel: innoveren!"

Contact:  

Oebele Herder
"Mijn naam is Oebele Herder. Ik ben 65 jaar, geniet van mijn pensioen Ťn ben deels werkzaam als adviseur in het sociale domein. Voorheen werkte ik bij de gemeente Leeuwarden. De laatste jaren als programmamanager Welzijn nieuwe stijl ter voorbereiding op de decentralisaties. Ik sta mede aan de wieg van de ontwikkeling van ‘Amaryllis’, het Leeuwarder pionierproject van sociale wijkteams. Daarvoor was ik verantwoordelijk voor de invoering van de Wmo en weer daarvoor heb ik jaren leiding gegeven aan de Leeuwarder sociale dienst. Bij mijn werkzaamheden heeft altijd het belang van de burger, en dan met name de kwetsbare burger, voorop gestaan. Met deze brede ervaring in het sociale domein denk ik goed verbindingen te kunnen leggen tussen psychisch kwetsbare burgers en hun organisaties met de gemeenten."

Contact:  

Petra van Buren
"Mijn naam is Petra van Buren. Ik ben van origine Verpleegkundige en heb een aantal jaar in de GGz gewerkt. Daarna ben ik voor belangenorganisaties in de (O)GGZ gaan werken. Sinds 9 jaar directeur bij ZOG MH(regionale cliŽnten organisatie voor mensen met een psychische kwetsbaarheid). Aandachtsgebieden: medezeggenschap, cliŽntparticipatie, herstel, cliŽntperspectief, zwerfjongeren, straatadvocaat, anti-stigma, maatschappelijk steunsysteem, crisiskaart NL, onafhankelijke cliŽntondersteuning, Interculturalisatie, WMO. Ik hoop met alle betrokken partijen en gemeenten mooie bruggen te slaan voor de toekomst. Uitgaande van de vraag, wens en zelfregie van de burger!"

Contact: .

Willeke van den Hoek
"Mijn naam is Willeke van den Hoek. Ik neem namens Per Saldo deel aan de Taskforce GGZ. Ik vind de opdracht van de Taskforce machtig mooi omdat het bijdraagt aan het in positie brengen van cliŽnten en hun familieleden. Hun eigen wensen en visie zijn van evident belang. Uiteraard zijn er ook andere belangen, zoals financiŽle en organisatorische belangen van aanbieders en gemeenten. Zulke belangen vormen in mijn ogen randvoorwaarden waarmee cliŽnten graag bereid zijn rekening te houden. Zolang zij maar relatief vrij zijn in het kiezen van hun eigen passende oplossingen om te werken aan herstel. Mijn eigen achtergrond zit in biologie, milieukunde, voorlichting, bedrijfskunde. Ik heb veel gewerkt als organisatie- en beleidsadviseur. Doordat ik een kind met autisme heb, heb ik veel meegemaakt op het gebied van zorg en ondersteuning. Je mag me een eigenwijze ouder noemen die steeds wil organiseren wat het beste is voor mijn zoon. Ik werk onder andere ook voor het landelijke programma Vanuit Autisme Bekeken en voor de pilot met een integraal pgb voor mensen met een samengestelde hulpvraag. Verder werk ik vanuit Per Saldo aan de belangenbehartiging voor mensen die Beschermd Wonen nodig hebben. Ik ben een pragmatische en empathische bruggenbouwer die graag helpt bij het realiseren van beleid dat mensen triggert tot zelfregie en herstel.

Contact:    

Laatst bewerkt op: 6-10-2015 9:52