MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


De toekomst van beschermd wonen en opvang in jouw regio

Discussies met Dannenberg

Eind november presenteerde de Commissie Dannenberg in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het rapport Van beschermd wonen naar beschermd thuis, over de toekomst van het beschermd wonen. De kernvraag van dit rapport is: “Hoe creŽren we een plek voor mensen met ernstige psychische aandoeningen in de samenleving?”

In februari en maart ging Erik Dannenberg op initiatief van het LPGGz in gesprek met cliŽnten- en familieorganisaties over de toekomst van het beschermd wonen. Tijdens zes bijeenkomsten kwamen zo’n 600 mensen bij elkaar!

Ga met je gemeente aan de slag met het advies Toekomst Beschermd Wonen!

De bijeenkomsten over de Toekomst van het Beschermd Wonen leverden per regio een sterke lokale agenda op. De belangrijkste signalen zijn:

  • Angst voor vereenzaming: is er voldoende zorg als ik dat nodig heb en ben ik welkom?
  • Kans op participatie. Heel veel mensen met langdurige en ernstige psychische problematiek willen daadwerkelijk meedraaien in de samenleving. Hoe maken we dat realistisch?
  • Gebrek aan kennis mbt psychische problematiek en herstel bij Wmo-loketten en sociale wijkteams
  • Er is aandacht nodig voor werk, onderwijs en sociale rollen, zodat herstel en participatie daadwerkelijk mogelijk wordt.

Werk daarom samen met je gemeente aan een lokaal maatschappelijk actieprogramma! Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor zelfregiecentra en ervaringsdeskundigen.

Wil je meer weten? Hulp bij het concreet aan de slag gaan? Stuur dan een mail naar Marry Mos,

 

Resultaten bijeenkomsten

Hieronder vind je de presentaties van de bijeenkomsten en meer informatie over de toekomst van beschermd wonen en opvang:

Visie Commissie Dannenberg
Rapport Van beschermd wonen naar een beschermd thuis
Commissie Toekomst BW kiest voor zelfstandig wonen en zorg aan huis (samenvatting rapport door Sibrand Hofstra)
Presentatie Erik Dannenberg 
Filmpje over beschermd wonen

Betekenis visie Commissie Dannenberg voor cliŽnten- en familievertegenwoordigers
Presentatie Nic Vos de Wael
Presentatie Gert de Haan 
'Commissie Dannenberg schetst lonkend perspectief' (reactie LPGGz op rapport)

Verslagen verschillende regio's
Verslag regio Noord-Holland en Flevoland
Verslag regio Overijssel, Gelderland en Oostelijk Utrecht
Verslag regio Noord-Brabant en Limburg 
Verslag regio Zuid-Holland en Westelijk Utrecht  
Verslag regio Zeeland

Reactie van ervaringsdeskundigen uit de regio's 
Presentatie Heico Klumpen regio Overijssel, Gelderland en Oostelijk Utrecht 
Bijdrage Marlieke 'Verschillende verhalen achter een onleefbaar huis' 
Presentatie Michael Klok 'Kansen en zorgen mbt beschermd wonen in de regio Noord-Holland en Flevoland' 
Bijdrage Christ Wesenbeek en Mirjam Steenman 'Kansen en zorgen beschermd wonen Noord-Brabant en Limburg' 
Bijdrage Marlieke de Jonge 'Mijn buurman mijn buurvrouw' 
Bijdrage Marlieke de Jonge 'De Kunst van het wonen'
Bijdrage Irene van de Giessen en Andrť Hoek 'De toekomst van het beschermd wonen' toon HTML-versie van het document Bijdrage Yvonne Visser 'De toekomst van beschermd wonen en opvang'

Hoe verder/vervolg
Basisfuncties Zelfregienetwerken

Overige informatie 
Factsheet Beschermd wonen met een pgb ovv gemeenten 
Leidraad gemeentelijke beleidscyclus

Contact
Wil je meer weten? Neem dan contact op met Marry Mos ()


 

Laatst bewerkt op: 6-6-2016 9:58