MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Unique Selling Point Steunpunt GGz beschreven B...

Unique Selling Point Steunpunt GGz beschreven

Begin juli heeft het Steunpunt GGz Utrecht vastgelegd wat haar functie en plaats is in het Utrechtse sociale en zorgdomein en beschreven welke mensen een beroep doen op hun dienstverlening, waarom zij niet terecht kunnen in het reguliere circuit, waar de dienstverlening van het Steunpunt op gericht is, wat de kenmerken en successen zijn. Een mooi document dat je kan helpen in het beschrijven van je eigen functie.

Open de pdf hier

Laatst bewerkt op: 8-9-2016 15:49