MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Verdiepingsbijeenkomsten Jeugd

In 2016 organiseert de Monitor Transitie Jeugd regionale/ lokale verdiepingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten gaan ouders en jongeren onder leiding van een gespreksleider in gesprek over de meldingen, met als doel een beter beeld te krijgen van het verhaal achter de meldingen en om samen na te denken over oplossingsrichtingen. Bij de meeste bijeenkomsten zijn ook beleidsmakers en vertegenwoordigers van jeugdhulpinstellingen aanwezig. Bent u geÔnteresseerd in een verdiepingssessie met ouders en jongeren in uw regio? Mail voor meer informatie naar

Over de Monitor Transitie Jeugd

Sinds januari 2015 verzamelt de Monitor Transitie Jeugd (www.monitortransitiejeugd.nl) signalen van cliŽnten en ouders over de transitie van de jeugdhulp. Elk kwartaal, tot eind 2016, brengt de Monitor een rapportage uit van de meldingen die binnenkomen. De bundeling van signalen van ouders en jongeren biedt waardevolle informatie om het beleid te verbeteren. Vanuit de Monitor Transitie Jeugd (MTJ) vindt dan ook regelmatig overleg plaats met vertegenwoordigers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het concreet aanpakken van de knelpunten.


Laatst bewerkt op: 22-7-2016 15:21