MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Wegwijzer naar ondersteuning in de Wmo

Er is een wegwijzer ontwikkeld naar ondersteuning vanuit Wmo voor mensen met psychische problemen. De wegwijzer is voor medewerkers van sociale wijkteams of Wmo-loketten die bepalen of een zorgvrager WMO-ondersteuning nodig heeft. De wegwijzer kan ook een handvat zijn voor begeleiders en behandelaren, die vermoeden dat Wmo-ondersteuning past bij de zorgvraag van zijn klant.

Doel wegwijzer

De wegwijzer dient meerdere doelen. Het is een instrument voor medewerkers om te achterhalen of iemand GGZ-problemen zou kunnen hebben. Vervolgens helpt het instrument om uit te zoeken of deze persoon geholpen kan worden met extramurale begeleiding of dat een intramurale voorziening (beschermd wonen) nodig is. In de eerste situatie gaat het sociale wijkteam de extramurale ondersteuning samen met de zorgvrager bepalen. In de tweede situatie wordt de cliŽnt doorverwezen naar de centrumgemeente die verantwoordelijk is voor beschermd wonen.

De wegwijzer geeft aan wanneer er sprake kan zijn van psychische problematiek. Het biedt inzicht in de benodigde ondersteuningsmogelijkheden (algemene en/of maatwerkvoorzieningen) op lokaal niveau. Het biedt tevens een checklist wanneer doorverwijzing nodig is naar centrale toegang voor Beschermd wonen van de centrum gemeente.

De wegwijzer is ontwikkeld door Phrenos en AEF in opdracht van de RIBW Alliantie, Federatie Opvang, GGz Nederland en de VNG.

Meer informatie
Wegwijzer Wmo-ondersteuning bij psychische problemen (pdf)
Meer informatie over de wegwijzer op de website van VNG

Laatst bewerkt op: 22-6-2015 16:28