MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Herstelacademies-Zelfregienetwerken

Project Herstelacademies - Zelfregienetwerken

Het project Herstelacademies-Zelfregienetwerken loopt twee jaar, van 2015 tot 2017. In die twee jaar werken we toe naar sterke regionale netwerken waar mensen met een psychische kwetsbaarheid vanuit eigen regie kunnen werken aan het weer oppakken van hun leven. Hierbij bouwen we voort op wat er al is in de regio’s, met de regionale cliŽntenorganisaties als basis. Natuurlijk wordt dit project uitgevoerd in nauwe samenwerking met regionale cliŽntenorganisaties.

Het project heeft verschillende onderdelen:

1. Basisfuncties ontwikkelen en beschrijven
Welke basisfuncties moeten in elke regio aanwezig zijn en aan hoe kunnen deze mensen met een psychische kwetsbaarheid helpen om vanuit hun eigen regie hun leven weer op te pakken?

2. Bundeling, uitwisseling en verrijking van de kennis en ervaring van de RCO’s
Regionale zelfregie-organisaties gaan onderling ervaring en kennis uitwisselen om hun activiteiten te versterken en een sterke positie in te kunnen nemen in de regionale netwerken. Met de hulp van seminars en inspiratiesessies ťn een website waarop de specifieke kennis en ervaring van de verschillende organisaties zichtbaar en vindbaar is. 

3. De vorming van regionale zelfregienetwerken in twee pilotregio’s
We willen meer ervaring opdoen met het vormen en uitbreiden van regionale netwerken. Daarom gaan we hier in twee pilotregio’s actief mee aan de slag. Hierbij gaan we uit van concrete wensen van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

4. Vergroting van de bekendheid van en het draagvlak voor zelfregienetwerken
We brengen de basisfuncties die onder 1 ontwikkeld zijn en het werk van zelfregie-organisaties actief onder de aandacht. Bijvoorbeeld met een website, een nieuwsbrief, blogs, artikelen, workshops, werkbezoeken en snuffelstages.

Seminars en inspiratiesessies

Meer informatie over de seminars en inspiratiesessies

Contact

Heeft u ideeŽn, wilt u meedenken of meedoen, mail dan naar  

Laatst bewerkt op: 19-12-2017 16:20