MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Van individueel lijden naar collectief handelen

Tijd: 12.00 - 16.30 uur
Locatie: Huis voor de Gezondheid, Stationsplein 125 Amersfoort

Voor wie


> Betrokkenen bij regionale, lokale, landelijke ggz-cliŽnten/familieorganisaties en initiatieven

> Iedereen die geÔnteresseerd is

Inhoud

Er is in onze samenleving een verder toegenomen ontwikkeling van individualisering, psychologisering en medicalisering te constateren. Terwijl tegelijkertijd het bewustzijn van ons mensen over de verwevenheid van het individuele lijden met de sociaal-maatschappelijke context afneemt.

In dit seminar worden pogingen ondernomen daar meer zicht op te krijgen. Eerste stappen daarin zijn het aanscherpen van alertheid over hoe we met elkaar omgaan (via enkele gespreksregels), hoe we met elkaar een ‘veilige ruimte’ kunnen creŽren en hoe we voor het voetlicht kunnen brengen wat ons op het hart ligt en elkaar daarin ondersteunen. Dit is de eerste fase van het seminar. In de tweede fase van het seminar gaan we op een wat abstracter niveau met elkaar het gesprek aan doordat we een link leggen naar de (contradicties in de) sociaal maatschappelijke context en de formulering van perspectieven.

In het ochtenddeel gaat het erom via de werkwijze van het Multiloog-gesprek met elkaar eigen ervaringen over het individuele lijden uit het dagelijks leven uit te wisselen. Wat speelt er in mijn leven bv. conflicten in werksituaties, met leidinggevenden of collega’s, in relaties, frustrerende gesprekken bij het DWI, ervaringen met de hulpverlening of instanties om mijn PGB overeind te houden of hoe ik gebukt ga onder ontwikkelingen op landelijk niveau bij het LPGGz.. De aan elkaar vertelde ervaringen dienen als materiaal voor het middagdeel.

In het middagdeel zullen wij met elkaar pogingen ondernemen de in de ochtend verzamelde ervaringen op een hoger niveau te tillen en ze in verband te brengen met maatschappelijke ontwikkelingen met name op het terrein van de GGz. Hier kunnen ook allerlei ervaringen uit de diverse projecten zoals HEE-groepen, peer-support-groepen, opleidingen tot ervaringsdeskundigheid en kwartiermaken bij betrokken worden.

Vervolgens gaan we met elkaar handelingsperspectieven formuleren voor het verder werken aan een analyse van persoonlijke ingewikkeldheden binnen de heersende GGz in een maatschappelijke context.

Programma

  • 09.30 Inloop
  • 10.00  Welkom en inleiding in het Multilooggesprek
  • 10.30 Multilooggesprek deel I
  • 11.30 Pauze
  • 11.45 Multilooggesprek deel II
  • 12.30 Evaluatie en afsluiting ochtendprogramma
  • 13.00 Lunch
  • 14.00 Introductie middagdeel
  • 14.15 Paradigmaverandering

Aanmelden

Meld je direct aan (uiterlijk 1 september)

Contact

Geen vragenlijst ontvangen? Andere vragen over dit seminar? Stuur een mail naar  

Meer informatie

Uitnodiging Seminar Van individueel lijden naar collectief handelen

Laatst bewerkt op: 25-8-2016 15:34