MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Doe mee met Zorg verandert!

Het Landelijk Platform GGz werkt samen met andere landelijke cliŽnten-, familie-, en mantelzorgorganisaties in het programma Zorg Verandert.

Vinden van elkaars en eigen kracht, uitwisseling van kennis en ervaring

Om zorggebruikers, mantelzorgers en familieleden te ondersteunen bij het krijgen van meer grip op hun eigen situatie en het vinden van passende oplossingen, organiseert het programma Zorg Verandert lokale en kleinschalige dialoogbijeenkomsten. In deze bijeenkomsten staat ontmoeting en het uitwisselen van kennis en ervaring centraal. Onder leiding van een of twee gespreksbegeleider(s) gaan zorggebruikers, familieleden en mantelzorgers met elkaar in gesprek. Zij wisselen kennis en ervaringen uit en denken met elkaar mee bijvoorbeeld over het maken van een persoonlijk plan en het uitbreiden of benutten van je sociale netwerk. Deze bijeenkomsten gaan over het versterken van je eigen kracht: empowerment!

Doe mee als gespreksbegeleider

Voor deze bijeenkomsten zoekt Zorg Verandert gespreksbegeleiders. Heb je ervaring in het leiden van groepsgesprekken, lotgenotengroepen of anderszins en wil je je kennis en ervaring inzetten ten gunste van anderen? Meld je dan aan als gespreksbegeleider bij Zorg Verandert. Je krijgt een training van een aantal dagdelen en een goede onkosten/vrijwilligersvergoeding per bijeenkomst. Voor ervaringsdeskundigen kan dit een mooie kans zijn om zich verder te ontwikkelen. Meld je daarom aan! Via www.zorgverandert.nl.

Ontsluit ontwikkelde kennis

Om de gespreksbegeleiders zo goed mogelijk toe te rusten zijn we een gereedschapskist aan het vullen met ontwikkelde methodieken, hulpmiddelen en oefeningen die gespreksbegeleiders zouden kunnen gebruiken in hun dialoogbijeenkomsten. Ken je methodieken waarmee mensen meer grip kunnen krijgen op hun eigen situatie, elkaar kunnen versterken, beter keuzes kunnen maken? Laat het weten, dan kunnen we in overleg met jou kijken hoe we het kunnen ontsluiten voor gespreksbegeleiders.

Adopteer een bijeenkomst

Als regionale cliŽnten- en familieorganisatie, zelfregiecentrum of lotgenotengroep kun je ook zelf tegen een vergoeding een of meer bijeenkomsten organiseren. Vanuit het Landelijk Platform GGz zoeken we organisaties die bijvoorbeeld 10 dialoogbijeenkomsten willen adopteren. Per bijeenkomst (max. 15 mensen) is 250 euro beschikbaar (50 euro voor zaalhuur, 50 voor koffie, thee en koekjes; 50 euro voor een gespreksbegeleider). Met het adopteren van een bijeenkomst kun je ook afspraken maken om voor bijvoorbeeld 2500 euro 10 bijeenkomsten te organiseren.

Lokale bijeenkomsten

Omdat veel mensen nog in een informatiebehoefte zitten is het ook mogelijk om een lokale bijeenkomst te organiseren. Dan is het slim om op de bijeenkomst iemand uit te nodigen die kan vertellen hoe het in jouw gemeente exact geregeld is met de veranderingen van zorg. Mensen kunnen dan eerst alle praktische vragen stellen en gaan daarna in kleine groepen van zorggebruikers, mantelzorgers en familieleden (max. 15 mensen) onder leiding van een gespreksbegeleider uiteen. Om met elkaar te kijken wat de veranderingen in de zorg voor jou betekenen, waar je grootste vragen en zorgen zitten, wat je nodig hebt om je leven op de rit te houden, en hoe je dat zo goed mogelijk kan realiseren. Voor deze bijeenkomsten is 500-750 euro beschikbaar (lokale informatie deel en 2-3 dialoogbijeenkomsten). Tijdens de eerste dialoog kan afgesproken worden om als groep nog een keer bij elkaar te komen, zodat mensen elkaar goed kunnen ondersteunen en versterken in een reeks van dialoogbijeenkomsten.

Voor regionale cliŽnten- en familieorganisaties is dit een mooie kans om met een vergoeding dialoogbijeenkomsten te organiseren, nieuwe doelgroepen te ontmoeten, signalen en knelpunten vanuit de bijeenkomsten op te pakken op lokaal niveau.

Meedoen?

Wil je meedoen, als gespreksbegeleider of in het organiseren van dialoogbijeenkomsten? Stuur dan een mailtje naar Marry Mos, . Of kijk op de website www.zorgverandert.nl

Laatst bewerkt op: 12-6-2015 14:16