MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Regiokamer

De Regiokamer (werktitel) is een onderdeel van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. In de Regiokamer hebben regionale cliŽntenorganisaties en cliŽntgestuurde organisaties zich verenigd. Zij werken daarin samen met elkaar en met MIND Landelijk Platform .

Identiteit

De organisaties die deel uitmaken van de Regiokamer kennen een grote diversiteit in doelstellingen en activiteiten, maar ze hebben ook veel gemeenschappelijke kenmerken die tezamen de identiteit van de Regiokamer bepalen:

 • Ze dragen bij aan versterking van de eigen kracht en herstel van cliŽnten.
 • Ze dragen bij aan versterking van de positie van cliŽnten ggz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang in de samenleving.
 • Ze dragen bij een versterking van cliŽntgestuurde initiatieven en organisaties.
 • Ze maken gebruik van ervaringsdeskundigheid.
 • Ze kennen een sterke inbreng van cliŽnten in beleid en in uitvoering van activiteiten.
 • Ze werken primair lokaal of regionaal, maar kunnen ook een bijdrage leveren aan landelijk beleid.

Doelstelling

De doelstelling van de Regiokamer is dat deelnemers elkaar versterken en dat MIND Landelijk Platform en deelnemers elkaar versterken. Deze onderlinge versterking vindt plaats door

 • Kennis te ontwikkelen en informatie te delen.
 • Goede praktijken te verspreiden.
 • Inbreng te leveren voor elkaars beleid.
 • Gezamenlijk projecten te ontwikkelen.
 • Input te leveren voor lobby- en belangenbehartiging landelijk, regionaal en lokaal.

Meer informatie 

Regionale steunpunten

Contact

Nic Vos de Wael, of Steven Makkink. .

Laatst bewerkt op: 21-8-2017 16:03