MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Project: Jeugdmonitor

De Jeugdmonitor is per 17 mei 2010 beŽindigd.

Waarom deze enquÍte?
De ervaringen van ouders en/of verzorgers zijn voor ons belangrijk. Wij willen inzicht krijgen
in de gevolgen van de AWBZ-bezuinigingen voor kinderen met psychiatrische problematiek. 
Ook de ervaringen van ouders en/of verzorgers met hun zoektocht naar hulp bij andere
instanties vinden we erg belangrijk. Daarom startten we in april 2010 met de Jeugdmonitor,
een speciale enquÍte die bij diverse organisaties is uitgezet. De uitkomsten zijn eind juni 2010
gepubliceerd. Het eindrapport zal na de kabinetsformatie en het zomerreces aan beleidsmakers, bewindslieden en leden van de Tweede Kamer worden overhandigd. We geven daarbij aan wat
er anders of beter kan.

Praktisch
1. De jeugdmonitor was bestemd voor ouders met thuiswonende kinderen tot maximaal 21 jaar.
    Alle overige groepen mensen die te maken hebben met de pakketmaatregelen in de AWBZ
    verwijzen wij naar: de landelijke monitor AWBZ * en naar Meld je zorg.
2. De jeugdmonitor was online van 1 april tot 17 mei 2010. Het invullen van de vragenlijst duurde 
    circa 10-15 minuten. Alle gegevens werden anoniem verwerkt.

* De LPGGz Jeugdmonitor is onderdeel van de landelijke monitor AWBZ van de gezamenlijke cliŽntenorganisaties NPCF, CG-raad, LOC, CSO, LPGGz, Per Saldo, Platform VG, Zorgbelang en Mezzo. Het LPGGz hield samen met een aantal lidorganisaties een eigen enquÍte, gericht
op kinderen met ggz-problematiek omdat zij vaak op een specifieke manier gebruik maken
van zorg uit de AWBZ. Klik hier voor meer informatie over de landelijk monitor AWBZ. 
 

Laatst bewerkt op: 5-4-2013 14:57