MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Thema: dwang & drang

Nieuwe wet ter vervanging van 'Bopz'

Er komt een nieuwe wettelijke regeling met zorg-op-maat voor mensen die door een psychische stoornis zichzelf of anderen ernstige schade dreigen toe te brengen. Het concept 'Wetsvoorstel Verplichte ggz' werd eind november 2008 door de Ministers van Justitie en VWS aan een groot aantal organisaties aangeboden. Uiteraard heeft het Landelijk Platform GGz het cliŽnten- en familieperspectief in haar reactie behartigd.

Website over wet- en regelgeving Bopz
De website Dwang in de zorg is tot stand gebracht door de ministeries van VWS en Justitie. Zij hebben daarbij samengewerkt met patiŽnten, betrokkenen, zorgprofes-sionals en juristen. De site is hťt middel om complexe wet- en regelgeving in vaak emotionele situaties te verhelderen.

Op deze site leest u de meest actuele stand van zaken rondom dwang en drang in de zorg voor mensen met psychische problemen.

Wat doet het LPGGz?
Veel. Het terugdringen van dwang en drang is ťťn van onze speerpunten. Een deskundige 
themagroep houdt het wetstraject nauwlettend in de gaten. We hebben diverse publicaties uitgebracht en congressen georganiseerd. Ook participeert het Landelijke Platform GGz in tal van bestuurlijke gremia en formuleert ze samen met haar lidorganisaties gefundeerde reacties.

Laatst bewerkt op: 8-8-2016 12:37