MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Familiebeleid


MINDdag Familie en Naasten

Ga hier naar de pagina voor meer informatie en aanmeldenWat doen we aan familiebeleid?


Als een vriend, vriendin, partner, familie- of gezinslid
psychische problemen heeft, heeft dat ook impact op
de levens van familieleden, verwanten en vrienden. Zij worden  geconfronteerd met ingrijpende situaties en kunnen zich daardoor angstig en onzeker voelen. Hoe moeten ze met de zieke ťn de ziekte omgaan? Wat moeten ze doen in crisissituaties? Kunnen ze constructief aan stabilisatie of herstel bijdragen? Maar hoe dan? Is de relatie met de hulpverlening wel op orde?


Het is bekend dat optimale betrokkenheid van familie bijdraagt aan het herstel van de
cliŽnt. Maar dat is slechts ťťn kant van de medaille. Goede ondersteuning van familie
is de andere; hiermee kan worden voorkomen dat zij later zťlf een beroep moeten doen
op hulpverlening. Je kunt stellen dat familie een onmisbare schakel is in de zorg. Helaas
staat bij veel zorgaanbieders familiebeleid nog te weinig op de agenda. In 60% van de
ggz-instellingen is het zelfs onderbelicht. Daarom maakt het Landelijk Platform GGz
zich hard voor familiebeleid. Op deze themapagina kunt u lezen wat LPGGz concreet
doet aan het bevorderen van familiebeleid in de ggz. 
1. De LPGGz Ster
    De LPGGz Ster is hťt keurmerk voor kwaliteit vanuit cliŽnten- en familieperspectief. We
    reiken LPGGz Sterren uit aan ggz-instellingen, zorgverzekeraars en andere organisaties
    als zij voldoen aan de kwaliteitscriteria van cliŽnten en familie. Met de LPGGz Ster willen
    we de zorg transparant maken. Welke ggz-instelling heeft bijvoorbeeld familiebeleid hoog 
    in het vaandel? Of welke zorgverzekeraar biedt de ggz-cliŽnt het beste pakket?

2. Uitgedeelde LPGGz sterren 
    De LPGGz Ster is al een aantal keren uitgereikt. Op 5 november 2012 ontvingen het 5e 
    wijkteam van GGZ NHN en het VIP-team van AMC te Amsterdam de LPGGz Ster Familie-
    ervaring. Vier andere ggz-teams, die oorspronkelijk naar deze prijs meedongen, kregen
    een aanmoedigingsster omdat zij hun familiebeleid goed op orde hadden.
    Op 26 maart 2012 ontvingen Altrecht, GGZ Friesland en GGz inGeest de LPGGz Ster
    Familiebeleid. De zorgverzekeraars zijn in 2011 getoetst op hun zorginkoopbeleid.
    Agis kwam daarbij als cliŽntvriendelijkste zorgverzekeraar ggz uit de bus en mocht op 
    21 april 2011 een LPGGz Ster ontvangen. Op 18 januari 2011 ontvingen maar liefst 5
    zorgaanbieders een LPGGz Ster.

3. Website www.lpggzsterren.nl
    Deze website is speciaal opgezet om de ggz-zorg transparant te maken aan de hand
    van criteria die door ggz-cliŽnten en -familie worden opgesteld. Op www.lpggzsterren.nl 
    kunt u precies zien wat er wordt beoordeeld en wie er sterren hebben gewonnen. 
    Ook verzamelen we alle goede voorbeelden van succesvol familiebeleid.  

4.  Landelijke enquÍte familie in de ggz

     In 2011 hield het Landelijk Platform GGz in samenwerking met het Fonds Psychische
     Gezondheid een landelijk enquÍte over de zichtbaarheid van familie in de ggz. Deze
     enquÍte werd via het LPGGz-meldpunt 'Meld je zorg' uitgezet. De conclusie was dat
     familie daadwerkelijk te weinig wordt betrokken bij de behandeling van hun naaste
     binnen de ggz.

Acht goede redenen om met elkaar samen te werken in de triade
'client-familie-hulpverlener'
 
      1. het vestigen van een gevoel van urgentie t.a.v. familieparticipatie;
      2. interne en externe coalitievorming rondom familieparticipatie;
      3. visie-ontwikkeling t.a.v. familieparticipatie in diverse onderdelen van de ggz;
      4. effectieve communicatie van de visie op familieparticipatie;
      5. ‘empowerment’ van medewerkers op het gebied van familieparticipatie;
      6. het boeken van kortetermijnsuccessen op het gebied van familieparticipatie;
      7. het borgen van veranderingen en blijven verbeteren van de omgang met
          naastbetrokkenen van ggz-cliŽnten in werkprocessen;
      8. het verankeren van familieparticipatie in de organisatiecultuur.

Niet alle ggz-instellingen zijn al zover
Nog niet alle instellingen beschikken over goed familiebeleid. In 2008 werd tijdens het
LPGGz-congres 'Met de familie gaat het beter', geconcludeerd dat slechts 38% van de
ggz-instellingen familiebeleid voert. In hetzelfde jaar liet professor Van Trappenburg in
een onderzoek zien dat veel zorgprofessionals worstelen met het dilemma tussen de
privacywetgeving en goed hulpverlenersschap; wat mogen ze familie wťl vertellen en
wat niet. Dat dilemma stond lange tijd in de weg van een ideaal familiebeleid.
Rapport Prof.Dr. Margot van Trappenburg: 'Niet alleen de cliŽnt centraal' 2008.

Handboek Familiebeleid
De Stichting Landelijke Familieraden heeft in 2012 een uitgebreid handboek Familiebeleid ontwikkeld. Het bestaat uit vier delen met losse hoofdstukken en een aantal bijlagen. 
Het Handboek is hier te downloaden.

Meer weten?

EO-uitzending De Vijfde Dag van 31 mei jl. over ggz-problematiek in gezinnen.
Concept initiatiefnota van Lea Bouwmeestergenoemd in EO-uitzending van 31 mei
Nieuwe LPGGz-sterren site toont zorgaanbieders met beste familiebeleid  26-03-2012 
Resultaten LPGGz-enquÍte familie & de ggz + factsheet  oktober 2011
Persbericht LPGGz 'Familiebeleid in de ggz vaak niet op orde'  10-10-2011
Criteria LPGGz - Familiebeleid vanuit clienten - en familieperspectief  juli 2011
Triadekaart van Ypsilon themapagina 2012 
Voorbeeld vragenlijst gebaseerd op de criteria familiebeleid 2012
Minister beantwoordt kamervragen familiebeleid november 2011
Tentoonstelling Het Dolhuys 'De Bruid van Leopold'  nov. 2011 / maart 2012
Trimbos - Familie in de langdurige ggz 2009
Modelregeling uit 2004 - Relatie ggz-instelling - naastbetrokkenen 

Laatst bewerkt op: 20-7-2017 14:33