MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Best Practices invulformulier voor zorgaanbieders


Maak uw succes bekend!
Wij willen graag weten wat u aan familiebeleid doet, hoe u dat doet en of u daar succesvol in bent. Laat ons (en anderen) weten welke methode u hanteert, welke middelen u inzet en welke ervaringen u hebt. 'Best practices' zijn er om gedeeld te worden. Werk mee aan het landelijk bevorderen van familieparticpatie in de ggz.


 


 


Wat doet u aan familiebeleid?
U kunt hieronder invullen op welke wijze uw instelling, team of afdeling handen en voeten geeft aan goed familiebeleid.


 
 


Wat maakt het zo bijzonder?
Waarin onderscheidt uw methodiek of werkwijze zich? Waarom is het een goed voorbeeld van familiebeleid?


 


Communicatiemiddelen
Welke middelen zet u in om uw doel te bereiken? Bijvoorbeeld bijeenkomsten, folders, website, e-mail, werkinstructies o.i.d.


 


Doel en resultaat van de middelen
Wat wilde u bereiken met de toegepaste middelen en wat is het resultaat? Geef per soort een korte omschrijving.


 


Samenwerking
Welke partijen betrekt u bij de ontwikkeling en uitvoering? (Initiator, samenwerkingspartners, organisaties.)


 
 


 
 


 
 
 


 
 
  
 
 


Hartelijk dank voor uw medewerking!Laatst bewerkt op: 6-11-2012 12:02