MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Familievertrouwenspersoon

Het belang van familievertrouwenspersonen in de ggz

Het LPGGz vindt goed familiebeleid in ggz-instellingen van groot belang. Familie en naastbetrokkenen hebben recht op medezeggenschap, vooral als er een familielid langdurig wordt opgenomen. Om goed familiebeleid te formuleren die aan de wensen en eisen van cliŽnten en familie voldoet, werken we intensief samen met lidorganisaties LSOVD, SLKF, Stichting Borderline en Ypsilon. Ook werken we samen met de onafhankelijke Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen, de LSFVP. We monitoren ggz-instellingen, -afdelingen en -teams die daarmee kans maken op hťt cliŽnten- en familiekwaliteitskeurmerk: de LPGGz Ster.

 


Wat doet een familievertrouwenspersoon?
Een familievertrouwenspersoon (fvp) geeft naasten van ggz-cliŽnten advies en ondersteuning,
wijst hen de weg in de ggz en bemiddelt in het contact met het behandelteam. De onafhankelijke Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen werkt sinds de oprichting in 2010 aan een landelijke dekkend netwerk van vertrouwenspersonen. Inmiddels is de LSFVP werkzaam
voor 55 ggz-instellingen. De bereikbaarheid van de vertrouwenspersonen wordt ondersteund
door een telefonische helpdesk (0900-333 2222). Uit recent onderzoek onder 700 familieleden
van cliŽnten en 25 ggz-instellingen die in de afgelopen twee jaar gebruik maakten van de diensten van de familievertrouwenspersonen (fvp) en de LSFVP, blijkt grote tevredenheid. Hieronder een paar highlights uit het onderzoek.

Familieleden & naasten
Famieleden en naasten vinden dat het contact met een familievertrouwenspersoon oplucht.
Een deskundige vertrouwenspersoon levert concrete ideeŽn aan over wat te doen, is actief,
geeft vervolg aan afspraken en vraagt hoe het gaat. De fvp neemt daarmee machteloosheid
weg, luistert en zet familie en naasten weer op het pad.

Verwachtingen raden van bestuur
Ook in ggz-instellingen en onder raden van bestuur is onderzoek gedaan naar het functioneren
van de fvp en de LSFVP. Alle raden van bestuur verwachten dat familiebeleid binnen de ggz
de komende jaren belangrijker wordt door extramuralisering en door het meer betrekken van familie bij de zorgverlening. De vraag naar diensten van de fvp kan hierdoor groeien. Zij stellen
dat de functie fvp professioneler kan, vooral op het gebied van signalering. Bestuurders vinden
het belangrijk dat fvp’en hierin samenwerken in LSFVP-verband. Belangrijk voor de fvp is de bekendheid van de functie binnen en buiten de ggz-instelling. Bestuurders willen hier samen
met fvp’en aan werken. Zij vinden het voorts van groot belang dat de meerwaarde van de functie
fvp zichtbaar wordt gemaakt in termen van kwaliteit, tevredenheid, kosten en baten.


Meer lezen?
Factsheet evaluatieonderzoek familievertrouwenspersonen (fvp)
Onderzoek door Blaauwbroek november 2012

Familiebeleid verre van vanzelfsprekend
In gesprek met Rita van Maurik, coŲrdinator familiebeleid Altrecht,
secretaris SLKF, 2012 

Familievertrouwenspersoon biedt luisterend oor
In gesprek met Rob Jongejans, directeur LSFVP, 2012

LPGGz-Sterren voor familie-ervaringen 2012 
september 2012

LPGGz-Sterren voor beste familiebeleid 2012 
26 maart 2012

 

www.lpggzsterren.nl 
 

Laatst bewerkt op: 10-12-2012 12:47