MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Thema: jeugd

Met vragen naar de gemeente

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de financiering van de hulp. Dit betekent concreet dat ouders en jongeren bij hun gemeente terecht moeten met vragen over de toegang tot zorg en ondersteuning.

Hoe dit is ingericht verschilt per gemeente, zij mogen zelf bepalen hoe ze het gaan doen. Ouders en jongeren kunnen bij de gemeente terecht met vragen die betrekking hebben op hun persoonlijke situatie. Maar kinderen, jongeren en hun ouders ook kunnen ook rechtstreeks toegang tot zorg kunnen krijgen via onder andere de huisarts en jeugdarts.

Geef uw ervaringen door

Het Landelijk Platform monitort de wet vanuit cliŽntperspectief. Samen met andere cliŽntenkoepels verzamelen we ervaringen van cliŽnten om de wet te toetsen en eventuele hiaten en problemen op te sporen. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen! Bent u niet tevreden, of wordt uw zorgvraag niet beantwoord? Laat ons weten wat deze gevolgen voor uw kind zijn. Wij bundelen alle signalen en leggen deze neer bij de verantwoordelijke partijen. Geef uw signaal door aan Linda Stomphorst: l
 

Praktische handreiking over jeugdmedezeggenschap
Het Landelijk Platform maakte samen met de landelijke organisaties Defence for Children, Iederin, JWB en LOC een praktische handreiking over jeugdmedezeggenschap naar aanleiding van de Nieuwe Jeugdwet. Lees 'm hier.

 


Laatst bewerkt op: 12-6-2017 15:33