MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Thema: patiŽntveiligheid

Iedereen veilig?

Als je gebruik maakt van zorg, ga je ervan uit 
dat je veilig bent. Dat je op tijd de juiste medicatie
krijgt. Dat er alles aan wordt gedaan om incidenten te voorkůmen. Dat er binnen de instelling een veilige sfeer is, zonder angst of agressie. Alle
ggz-instellingen werken daar actief aan mee. 
Rondom patiŽntveiligheid worden dan ook veel afspraken in protocollen en richtlijnen vastgelegd. 

 

PatiŽntveiligheidsprogramma
Het Landelijk Platform GGz neemt sinds 2008 deel aan het patiŽntveiligheidsprogramma 
Veilige zorg, ieders zorg van GGZ Nederland. Met het programma stimuleren we dat ggz-instellingen en ggz-cliŽnten zich bewust worden van risico’s en dat ze samen maatregelen
nemen om die risico’s voor iedereen zo klein mogelijk te maken. Het programma kent zes speerpunten waarvan bekend is dat er veiligheidsrisico's aan kleven voor ggz-cliŽnten: 

  • agressie en grensoverschrijdend gedrag
  • somatische complicaties
  • suÔcidepreventie
  • medicatieveiligheid
  • dwang & drang 
  • brandveiligheid

Deelprojecten
Het Landelijk Platform GGz voert binnen het overkoepelende programma 'Veilige zorg,
ieders zorg' een aantal deelprojecten uit. Per deelproject richten we ons specifiek op
het cliŽnten- en familieperspectief. Hier vind u een samenvatting van de vijf deelprojecten.
Alle informatie per deelproject vind u hieronder:

Meer informatie
Binnen het project 'Veilige zorg, ieders zorg' werken we samen met GGZ Nederland, IGZ, VWS en de NVvP. Op www.veiligezorgiederszorg.nl staat veel informatie die interessant is voor cliŽnten en familie. Het project wordt gecoŲrdineerd door GGZ Nederland.

Contactpersoon
Marieke Wollaars: 

Laatst bewerkt op: 15-10-2015 13:40