MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Audits

Ervaringsdeskundige auditoren

In 2012 hebben we met 5 ggz-instellingen (familie-)ervaringsdeskundigen getraind in het auditeren. Het auditteam bestaat uit 18 ervaringsdeskundigen en een familie-ervaringsdeskundige. Zij vragen
het personeel hoe er concreet rekening wordt gehouden met het cliŽntenperspectief. Het gaat
om een pilot. Als de pilot succesvol is, worden er
in 2013 meer trainingen in het auditeren gegeven.

Betrekken maakt bewuster
We hebben de ervaringsdeskundigen vooraf getraind in het auditen. De resultaten van de pilot
zijn veelbelovend. We geven de instellingen concrete adviezen om aan de slag te gaan
met cliŽntenparticipatie. Dankzij de inzet van ervaringsdeskundige auditoren is er ook een toename van ervaringsdeskundigheid in de ggz-instellingen te zien. Bovendien wordt het
personeel zich bewuster van de mogelijkheden om cliŽnten en familie bij zorg en veiligheid
te betrekken.  

Resultaten
Wilt u meer weten over de resultaten van de trainingen en de audits?
Of over patiŽntenparticipatie bij patiŽntveiligheid? Klik dan hier.


Artikel: Inzet van ervaringsdeskundige auditors biedt beter
zicht op patiŽntveiligheid

Ina Verhoeff (39) werkte als ervaringsdeskundige mee aan een interne audit van
een forensische afdeling van GGZ Friesland. Ze heeft zich voorgenomen vooral
te letten op de communicatie met cliŽnten en de manier waarop zij worden
bejegend.

De interne audit is met name gericht op medicatieveiligheid, ambulantisering en suÔcidepreventie. Vooral het laatste thema komt dichtbij voor Ina Verhoeff. Want toen haar leven op verschillende fronten vastliep, speelde zij ook zelf met het idee eruit te stappen. Lees meer...

Hou onze website in de gaten of meldt u aan voor onze nieuwsbrief.

Laatst bewerkt op: 31-10-2013 11:02