MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


handreiking patiŽntveiligheid

Handreiking PatiŽntveiligheid

In deze handreiking vindt u de belangrijkste aan-bevelingen om veilige zorg te organiseren vanuit
cliŽnten- en familieperspectief. Ggz-instellingen
maken bij het inrichten van een veilige en kwalitatief goede zorg (nog steeds) te weinig gebruik van de
kennis en ervaringen die cliŽnten en familie te bieden hebben. Veilige zorg ervaart de cliŽnt letterlijk aan
den lijve. Daarom is het van belang dat cliŽnten en
hun familie hun ervaringen kunnen inbrengen in de behandeling ťn in het beleid. Met de aanbevelingen in deze handreiking kunnen
ggz-instellingen, directies, professionals en cliŽnten- en familieraden direct en
gericht aan de slag om samen met cliŽnten en familie te werken aan veiligheid.

Toelichting Handreiking op You Tube
Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz, licht op YouTube 
de Handreiking toe. Het filmpje is gemaakt door Wybo Vons. 

Handreiking PatiŽntenparticipatie  mei 2013

 


 

Laatst bewerkt op: 8-11-2013 15:56