MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Normenkader dwang en drang


Normenkader bij toepassing van Dwang

Het toepassen van dwangmaatregelen tťgen de wil
van de cliŽnt, ziet het LPGGz als een zeer ingrijpend uiterste middel (ultimum remedium). Als dwang toch
moet worden ingezet dan dient dit zo kort, zo veilig
en zo humaan mogelijk te gebeuren. De wensen,
behoeften en voorkeuren van cliŽnten en familie staan daarbij centraal. In het Normenkader is daarom een
set van normen opgesteld vanuit het cliŽnt- en familieperspectief rond de toepassing van dwang. De normen zijn een weergave van wat cliŽnten en naastbetrokkenen wenselijk en noodzakelijk vinden als dwang toch moet worden gebruikt. Het Normenkader kan door ggz-instellingen worden gebruikt als:

  • instrument en hulpmiddel bij de besluitvorming rondom dwang
  • het verder terugdringen van dwang
  • bij toepassing van dwang als uiterste middel
  • toetsingsinstrument bij audits over patiŽntveiligheid

Normenkader

Laatst bewerkt op: 8-11-2013 16:04