MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Training

Training voor cliŽnten- en familieraden

Het betrekken van familie en cliŽntenraden is een onmisbare
schakel in het veiligheidsprogramma. Wat kunnen deze raden
doen om hun rol als medezeggenschapsorgaan serieus in te
vullen? Het Landelijk Platform GGz heeft daarom een speciale
training medezeggenschap en deskundigheidsbevordering
voor cliŽnten- en familieraden ont-wikkeld. Hiermee bieden
we deze raden de juiste handvatten om zowel de positie van
cliŽnten en familie te bestendigen als om schade bij cliŽnten
te voorkomen.In 2013 worden de trainingen aangeboden via het LOC

Laatst bewerkt op: 31-10-2013 10:53