MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Hanteer richtlijnen

Wens nr. 4

Hanteer richtlijnen ggz

De afgelopen 12 jaar zijn voor de ggz meerdere richtlijnen opgesteld die een beschrijving van het zorgproces en een aanbevelingen voor de behandeling geven. Deze richtlijnen
zijn gebaseerd op wetenschappelijk bewijs, indien
beschikbaar. Wanneer de ‘evidence’ ontbreekt zijn de aanbevelingen gebaseerd op praktijkervaringen (professionele expertise en ervaringskennis van cliŽnten/familie). Richtlijnen worden regelmatig herzien op basis van nieuwe weten-schappelijke bevindingen en inzichten uit de praktijk.

De laatste jaren krijgen richtlijnen steeds meer een link met ggz-beleidsprioriteiten zoals veiligheid, transparantie, bekostiging, zelfmanagement en dwangreductie. De richtlijnen
worden daarmee steeds belangrijker als beschrijving van kwalitatief goede en efficiŽnte behandelvormen.

Richtlijnen en het toepassen ervan vormen in toenemende mate een houvast voor cliŽnten
(welke zorg mag ik verwachten?) en voor zorgverzekeraars (wat is de inhoud van de zorg die
ik inkoop?). Het is daarom, niet in de laatste plaats voor cliŽnten en zorgverzekeraars, van
belang dat de richtlijnen gevolgd worden bij het bieden van zorg en/of, indien noodzakelijk,
dat er beredeneerd en transparant van wordt afgeweken. Uit onderzoek blijkt dat de bekendheid met veel richtlijnen bij de beroepsbeoefenaren te wensen overlaat, evenals de implementatie ervan.

Elders (in AustraliŽ) is gebleken dat cliŽnten een belangrijke rol kunnen vervullen bij het stimuleren van de implementatie van richtlijnen. Het goed informeren van cliŽnten over de
inhoud van de richtlijnen werkt als een stimulans om de aanbieder te bevragen m.b.t. de,
volgens de richtlijnen, aanbevolen vorm van zorg.

Toetsing van de toepassing van de richtlijnen en het bevorderen van de implementatie kan
o.a. plaatsvinden door het uitvoeren van kwaliteitstoetsingen vanuit het cliŽntenperspectief; bijvoorbeeld in de vorm van panelgesprekken met cliŽnten, medewerkers en familieleden/betrokkenen.

Oproep aan zorgverzekeraars
Stimuleer samen met cliŽnten-/familieorganisaties de implementatie van ggz-richtlijnen
en toets samen met deze organisaties de aanbieders op het hanteren van deze richtlijnen.
 

Laatst bewerkt op: 5-8-2013 17:18