MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Samenwerking

Wens nr.3

Samenwerking met onafhankelijke                                                                                    
ggz cliŽnten- en familieorganisaties
op het snijvlak van zorg & welzijn.

Bij cliŽnten- en familie-organisaties is veel specifieke ervaringskennis aanwezig m.b.t.: het behoud en/of terugwinnen van de eigen regie over het eigen leven,
het geven van nieuwe betekenissen en vinden van
nieuwe doelen in het leven, het participeren in
sociale en maatschappelijke rollen.

Bij regionale cliŽnten- en familie-organisaties is bovendien veel kennis aanwezig over
de lokale infrastructuur, bevorderende en belemmerende factoren m.b.t. wonen, werken,
vrije tijdsbesteding, de ontwikkeling van cliŽntgestuurde initiatieven, etc.

Daarnaast is voor veel cliŽnten een onafhankelijke informatie- en wegwijsfunctie (cliŽntonder-steuning) van groot belang. Het monitoren van regionale kwaliteitsverschillen m.b.t. cliŽnt-waardering, effectiviteit, vormt hier een onderdeel van.

Deze organisaties verbinden in hun expertise en activiteiten het zorg- en het maatschappelijke domein. Zij zijn daarmee van essentieel belang bij het verzorgen van input vanuit cliŽnten-/familieperspectief m.b.t. ambulantisering, scheiden wonen & zorg, woon-zorgarrangementen, beddenreductie, arbeidsrehabilitatie, gezamenlijke zorginkoopcombinaties van gemeenten, zorgverzekeraars en cliŽnten en nog veel meer.

Oproep aan zorgverzekeraars

  • Maak gebruik van de expertise en diensten van onafhankelijke ggz-cliŽnten- en/of familie-initiatieven en – organisaties en maak daartoe structurele samenwerkingsafspraken.
  • Stel met gemeenten een gezamenlijk inkoopbeleid op met regionale cliŽnten-/familieorganisaties als volwaardige derde partij. Stuur hiertoe aan op samenwerkingsafspraken die niet vrijblijvend en schriftelijk worden vastgelegd.


Laatst bewerkt op: 5-8-2013 17:21