MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Vergoeding lidmaatschap

Wens nr. 1

Vergoeding lidmaatschap/cursus van een bij het
Landelijk Platform GGz aangesloten lidorganisatie.

CliŽnten- en familieorganisaties vervullen, naast het bieden
van lotgenotencontact, een belangrijke rol bij het verzamelen
van individuele ervaringen en het op basis daarvan komen
tot ervaringskennis. Naast wetenschappelijke en professionele
kennis is de beschikbaarheid van ervaringskennis een
belangrijke voorwaarde om kwalitatief goede zorg te bewerkstelligen. Veel zorgverzekeraars hechten daarom
belang aan het faciliteren van hun verzekerden om zich aan
te sluiten bij een ggz-cliŽnten en/of familieorganisatie.

Het betreft de volgende zorgverzekeraars/merken: AGIS, de Amersfoortse, Avťro Achmea,
De Friesland, Delta Loyd, Kiemer, OHRA, Pro Life, Stad Holland, Zorg en Zekerheid.

Opvallend is dat een aantal zorgverzekeraars/merken voor 2013 wel het lidmaatschap
van andere patiŽntenorganisaties vergoeden, maar niet van ggz-cliŽnten-/familieorganisaties.
Het betreft: Aevitae, IZZ, Menzis, ONVZ, Univť Zekur, VvAA.

Een aantal lidorganisaties ontwikkelt cursussen om de achterban te empoweren en zelfredzaamheid te vergroten. Een voorbeeld hiervan is Balans, de landelijke vereniging
voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS. Vanuit Balans werd de Balans Ouder Power cursus ontwikkeld voor ouders met pubers uit de doelgroep. http://www.balansdigitaal.nl/producten/cursus-ouderpower/

Oproep aan achterblijvende zorgverzekeraars
Vergoed het lidmaatschap van een LPGGz-lidorganisatie, vergoed deelname aan cursussen ontwikkeld door LPGGz-lidorganisaties.

Laatst bewerkt op: 5-8-2013 17:40