MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Aanbevolen links

Onderzoek- en kenniscentra

Trimbos-instituut, kennisinstituut voor de ggz, verslavingszorg en maatschappelijke zorg
Verwey-Jonker Instituut, onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken
NIVEL, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek
Cogis, Kennisinstituut sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld  
MOVISIE, Kennisinstituut welzijn, zorg en sociaal welzijn t.b.v. bevordering burgerparticipatie
Kenniscentrum rehabilitatie, alles over psychosociale rehabilitatie
Hersenstichting Nederland, wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, samenwerking
TBS en forensische psychiatrie, alles over TBS, TBS-gestelden en forensische psychiatrie
LEDD, Landelijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose
Handicap + Studie, expertisecentrum voor ca. 75.000 studerende jongeren met een beperking
Nedkad, Nederlands kenniscentrum angst en depressie 
Nesda, Nederlandse Studie naar Depressie en Angst
WMO-klanttevredenheidsonderzoek, handvatten en methoden voor onderzoek
Welder, kenniscentrum voor werk, uitkeringen & verzekeringen m.b.t. tot gezondheid en handicap
ZonMw, database met meer dan 500 projecten ggz en verslaving
Kanaal Sociaal Nederland, bundeling van kennisplatfora sociaal-maatschappelijke sector

Branches, zorgorganisaties e.a.

GGZ-Connect, een community over ggz-thema's
PSY, veelzijdig nieuws over de ggz-branche, (helaas ter ziele per november 2012)
GGZ nieuws.nl, initiatief van de cliŽntenraad GGZ Leiden (onderdeel Rivierduinen)
GGZ Nederland, Brancheorganisatie ggz en verslavingszorg, ca. aangesloten 120 ggz-instellingen
Zorgverzekeraars Nederland, Brancheorganisatie van alle Zorgverzekeraars in Nederland
Federatie Opvang, Brancheorganisatie Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang
NVMW, Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers/NVMW
CCAF, Stichting Certificering Act en Fact
F-act Nederland - Stimuleert ontwikkeling en gebruik van effectieve, efficiŽnte en evidence-based outreachende zorg aan de meest kwetsbare mensen.
Zorgportaal.nl, Verplegend en Verzorgend Nederland 
LSFVP Stichting Familievertrouwenspersoon geeft informatie, advies en ondersteuning aan  familieleden als zij te maken krijgen met de ggz.
Alles toegankelijk - Project dat ondernemers en organisaties stimuleert om de toegankelijkheid van producten en diensten te verbeteren.

Overheid

Ministerie van VWS, hier begint alles... 
Ik regeer, eenvoudig doorzoekbare kamerstukken en kamervragen
NZA, Nederlandse zorgautoriteit, voor zorgconsumenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders
Informatiepunt dwang in de zorg, van ministerie VWS en ministerie van Justitie

Van, voor en door...

Het LSR, steunpunt van 500 cliŽntenraden in Nederland
Basisberaad Rotterdam, een actieve cliŽntenorganisatie in de regio Rijnmond
Makkers Unlimited, van en voor cliŽnten & mensen die acties voorbereiden
CliŽntenpagina ggz, persoonlijke websites van ervaringsdeskundigen
GGZ Routeplanner, informatie vanuit cliŽntenperspectief
Nieuws over angst en depressie
Psychosewijzer, vraag en antwoord, forum, lotgenotencontact en informatie
Crisiskaart, LCIO biedt informatie, advies en ondersteuning voor crisiskaartgebruikers
Ervaringswijzer, trefpunt voor ggz-cliŽnten

Wet, recht en regelgeving

GGZ Beleid.nl, informatiebron voor wet- en regelgeving in de ggz
LIZ, leren van incidenten in de zorg, voor Šlle zorginstellingen
Fonds Psychische Gezondheid, verbetering van psychische gezondheid
Meerkosten, verdien uw kosten van ziekte of handicap terug
Consument en de zorg, helpt zorgconsumenten aan een sterke positie t.o.v. zorgorganisaties
CliŽntenrechten, over uw rechten in de zorg
Zorg.com alle zorgverzekeringen onafhankelijke beoordeeld door consumenten
CKZ, Centrum Klantervaring Zorg, streeft naar kwaliteitsverbetering in de zorg
Regelhulp, voor het regelen van zorg, hulp of financiŽle steun
Veilige zorg, ieders zorg, patiŽntveiligheidsprogramma van GGZ Nederland 
Zelfmanagement, samen werken aan de zorg
Richtlijnen Jeugdzorg, praktische richtlijnen voor jeugdzorgprofessionals

Consumenten

Geldwijzer, over omgaan met weinig geld, tips, trucs etc.
Rijksoverheid informatie van de Rijksoverheid (voorheen Postbus 51)
Zorgkaart Nederland, zoek, vind en waardeer zorgverleners en zorginstellingen
Zorgwaartepakketten, wat zit daar in?
113online, voor suÔcidale mensen, hun naasten en nabestaanden
Gezondheidsnet, over body ťn mind
Psychologiemagazine
Mindmagazine  

Jongerensites

Tooon, van en voor Wajongeren 
Ik ben niet gek
Eigen boontjes
Verwijsindex jongeren  
Brainwiki

Zorgaanbieders

Soteria, voor kleinschalige, menselijke opvang van mensen in acute psychische crisis
Bouman, ggz-zorginstelling, gericht op verslavingszorg
Cenzo, centraal netwerk psychologische zorg
Life-Circle, psychologische hulp en coaching
Rendiz, ggz-zorginstelling gericht op begeleiding, coaching en training 
Verpleegkundepsychiatrie, opkomen voor ggz-cliŽnten vanuit de visie van verpleegkundigen
Woonzorgnet, ggz beschermd wonen. Algemene psychiatrie - autisme- psychiatrie/verslaving

Leuk

De pen als lotgenoot, creatieve wedstrijd in ervaringsverhalen, meedoen kan tot 30 juni 2010
Foolcolormedia, project voor en door cliŽnten van Lentis, Groningen

Werk, reÔntegratie en dagbesteding

Gek op werk, reÔntegratiebedrijf in Rotterdam voor mensen met een psychiatrische achtergrond
Je kunt meer, overzicht projecten dagbesteding, reÔntegratie en werk-leer trajecten
Ik kan, je kunt meer dan je denkt...
Welder, werk, uitkeringen en verzekeringen in relatie tot gezondheid en handicap.

Deze pagina is in voortdurende ontwikkeling. De indeling staat niet vast.  

                                                          
        
                                               
                          

       

                                

                                                                            

Laatst bewerkt op: 7-1-2015 10:39